Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego [pet-food.pl]

We wszystkich państwach Unii Europejskiej obowiązują przepisy, które w trosce o zdrowie ludzi i zwierząt nakazują, aby w przypadku zwierząt padłych lub ubitych z konieczności zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się chorób, w tym bardzo groźnych chorób zakaźnych, takich jak np. BSE (gąbczasta encefalopatia bydła potocznie nazywana chorobą szalonych krów).

Od 1 stycznia 2000 r. w krajach UE obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania mączek mięsno-kostnych, wyprodukowanych z produktów ubocznych powstających w trakcie uboju i przerobu zwierząt, w tym także drobiu. Wprowadzenie tego zakazu spowodowało, że wszelkie produkty uboczne (nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi), a także zwierzęta padłe i chore zabite z konieczności, nie mogą być przerabiane na produkty, które następnie zostałyby wykorzystane jako surowce w produkcji pasz dla zwierząt.

Kwestia zagospodarowania produktów ubocznych oraz zwierząt chorych i padłych jest niezwykle trudnym zadaniem, nie tylko organizacyjnym, lecz także finansowym i społecznym. Wprowadzenie zakazu zamknęło w zakładach mięsnych czy fermach drobiowych dotychczasowe źródło przychodu uzyskiwanego ze sprzedaży mączek czy produktów ubocznych, a jego miejsce zastąpiły koszty utylizacji. Wprowadzenie rygorystycznych przepisów (1069/2009/EC) w sprawie zagospodarowania produktów ubocznych z produkcji zwierzęcej ma niezwykle silny wpływ na produkcję wysokobiałkowych mieszanek paszowych dla ryb oraz ekonomiczną opłacalność procesu uboju i przerobu uppz. Wobec tych problemów stoi również polski przemysł utylizacyjny i paszowy.
Bezpieczeństwo pasz i wiarygodność jej jakości na jednolitym rynku Unii Europejskiej zależy w dużym stopniu od zorganizowania sprawności sektora utylizacji. Zarówno składowanie odpadów, jak i ich termiczne przekształcanie może odbywać się wyłącznie pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów sanitarno-weterynaryjnych oraz wymogów określonych przepisami ochrony środowiska. Na zasadzie odstępstwa właściwe władze (powiatowy lekarz weterynarii) mogą postanowić (zgodnie z potrzebą), że martwe zwierzęta domowe i zwierzęta z rodziny koniowatych mogą być bezpośrednio usuwane przez grzebanie. Może to być praktykowane zwłaszcza na terenach odosobnionych lub w przypadkach zwalczania choroby. Wymagane jest wówczas szybkie usuwanie zabitych zwierząt w celu kontroli ognisk poważnej choroby zakaźnej, bowiem padłe zwierzęta mogą stanowić duże zagrożenie dla środowiska i w istotnym stopniu przyczyniać się do powstawania rozmaitych chorób zakaźnych. W związku z tym wymagana jest odpowiednia ich utylizacja. Należy pamiętać, że nie wolno nam zająć się zabiegiem utylizacji samodzielnie, bowiem polskie prawo przewiduje związaną z tym obszerną procedurę, a samowolność jest karana. Aby nie popaść w konflikt z prawem warto zapoznać się z obowiązującymi przepisami. Przede wszystkim należy sobie uświadomić, że w świetle prawa utylizacja powinna mieć miejsce wyłącznie w specjalistycznych zakładach do tego przeznaczonych. Jeżeli mamy potrzebę pozbycia się padłych zwierząt, musimy zwrócić się do weterynarza posiadającego odpowiednie do tego uprawnienia. Aktualnie utylizacja padłych zwierząt jest usługą oferowaną przez całe mnóstwo firm. Zagospodarowanie padłych zwierząt pochodzących z małych ferm nie stanowi większego problemu. Jednak na dużych fermach usunięcie padliny musi być natychmiastowe z uwagi na rozwijające się procesy gnilne tkanek, rozwój bakterii chorobotwórczych z jednoczesnym wydzielaniem się odorów
.

Coraz więcej Klientów zdaje sobie z tego sprawę wybierając pokarm dostosowany do potrzeb pupila.
Oferujemy usługi doradcze dla producentów karm dla zwierząt domowych w zakresie systemów HACCP | GMP+ | Q-S |

DODATKOWE PYTANIA: tel. kom. +48 791-41-40-42

ZNAKOWANIE KARM DLA ZWIERZĄT: tel. kom. +48 665-60-68-46

Wszystkie wytwórnie karm dla zwierząt powinny działać w oparciu o certyfikat IFS, bazujący na elementach Kodeksu Alimentarius, Prawa Krajowego, HACCP, GMP i Europejskiego Systemu Jakości. Dla Klienta to potwierdzenie, że procesy produkcyjne odbywają się w zgodzie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa żywności.

 

Karmy dla zwierząt hodowlanych - pet-food. Bezpieczeństwo pasz dla zwierząt i ryb. Systemy bezpieczeństwa HACCP, GMP+.
Przetwórstwo produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Produkcja mączek i tłuszczów zwierzęcych. Utylizacja. Znakowanie pasz.
Transport produktów pochodzenia zwierzęcego. Pozwolenia, licencje, systemy jakości HACCP, GMP+, QS, FCA, Qualimat.

Kodeks FEDIAF jest narzędziem precyzującym wymagania prawne dotyczące znakowania zarówno dla producentów karmy jak i organów kontrolnych. Specjalny przewodnik określa wytyczne w zakresie znakowania i etykietowania produktów pet-food.

 
Quality Assurance Poland, ul. Żernicka 296, 54-510 Wrocław.

UPPZ, animal by-products: tel: 71 733 67 67, Fax: 71 733 67 08, mail: karmy@uppz.eu. mob. +48 665 60 68 46

| GMP+ | FAMI-QS | QS | HACCP | ISO 22000 | IFS | BRC | PET-FOOD | Certyfikacja |


 
Wszelkie prawa zastrzeżone! Quality Assurance Poland