Transport mączek i tłuszczów zwierzęcych | Transport of animal fats [pet-food.pl]

Ttransport ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli tzw. kategorii 3, wymaga posiadania odpowiednich pozwoleń weterynaryjnych.

Każdy tego typu transport znajduje się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej i dlatego wykonywany jest specjalnie do tego celu przystosowanym i oznaczonym pojazdem zgodnie z przepisami sanitarnymi dotyczącymi produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (w skrócie UPPZ), które określa Rozporządzenie Nr 1069/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 21 października 2009 r.

Firmy transportujące produkty świeże i mrożone, pakowane w big bagach i big boxach, w kartonach i w poliblokach na paletach, mączki mięsno-kostne, jak i świeże odpady poubojowe, tłuszcze i skóry muszą posiadać opowiednie pozowlenia i licencje transportowe (wydawane przez weterynarię).

Prowadzimy pełną, zgodną z zaleceniem Głównego Inspektoratu Weterynarii dokumentację przewozową. Doradzamy przy pozwoleniu na obrót produktami ubocznymi i współpracujemy w tej dziedzinie z wieloma firmami z całej Europy. Proponujemy Klientom nie tylko pomoc w nabyciu i transporcie artykułów kategorii 3, możemy także zorganizować miejsca składowania na terenie Polski i Europy, oczywiście w specjalnie do tego celu przeznaczonych magazynach i chłodniach dopuszczonych do przechowywania produktów ubocznych.

Dzięki odpowiedniemu zagospodarowaniu produkty kategorii 3 mogą stanowić cenny surowiec do produkcji karmy dla zwierząt domowych i futerkowych, można je wykorzystywać w przemyśle skórzanym, chemicznym, jako biopaliwa w przemyśle energetycznym, czy jako nawóz. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania dotyczące tego typu usług.

DODATKOWE PYTANIA: tel. kom. +48 791-41-40-42

ZNAKOWANIE KARM DLA ZWIERZĄT: tel. kom. +48 665-60-68-46

Wszystkie wytwórnie karm dla zwierząt powinny działać w oparciu o certyfikat IFS, bazujący na elementach Kodeksu Alimentarius, Prawa Krajowego, HACCP, GMP i Europejskiego Systemu Jakości. Dla Klienta to potwierdzenie, że procesy produkcyjne odbywają się w zgodzie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa żywności.

 

Karmy dla zwierząt hodowlanych - pet-food. Bezpieczeństwo pasz dla zwierząt i ryb. Systemy bezpieczeństwa HACCP, GMP+.
Przetwórstwo produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Produkcja mączek i tłuszczów zwierzęcych. Utylizacja. Znakowanie pasz.
Transport produktów pochodzenia zwierzęcego. Pozwolenia, licencje, systemy jakości HACCP, GMP+, QS, FCA, Qualimat.

System TRACES jest narzędziem precyzującym wymagania prawne dotyczące przemieszczania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego przy użyciu dokumentu handlowego. Świadczymy usługi w zakresie produkcji i handlu ubocznymi produktami pochodzenia zwierzecego (kat. 3) tj. tłuszcze zwierzęce, mączki zwierzęce, mączki kostne, mączki z piór, hemoglobina, serwatka, siara. Wymagane dokumenty:

 • NIP / KRS / REGON
 • OC miedzynarodowe i krajowe OC Spedytora
 • Ubezpieczenie kabotażowe
 • Licencja - transport międzynarodowy
 • Decyzja paszowa Inspekcji Wetyrynaryjnej
 • Licencja - transport międzynarodowy i krajowy
 • Decyzja ws.obrotu UPPZ
 • Pozwolenie na transport odpadów

Wymagania dotyczące dokumentacji:

 • dokumenty handlowe towarzyszące każdej przewożonej partii surowca kat 3 (przechowywane co najmniej przez 2 lata)
 • rejestr podmiotów zbywających uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego oraz nabywających ten surowiec - pisemne procedury dotyczące czyszczenia i dezynfekcji kontenerów oraz środka transportu, którym przewożone są uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego; Wymagania dotyczące stanu sanitarnego:
 • pisemna procedura dotycząca sposobu i częstotliwości przeprowadzania czyszczenia i dezynfekcji kontenerów oraz środka transportu, którym przewożone są uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (krótki opis zawierający informacje dotyczące sposobu i częstotliwości czyszczenia oraz dezynfekcji samochodu i kontenerów po/przed przewozem uppz - rejestry mycia i dezynfekcji środka transportu i kontenerów do przewozu materiału kat 3

Wymagania dotyczące oznakowania:

Oznakowanie środka transportu i kontenerów do przewozu uppz poprzez wyrażanie /zależnie od kategorii transportowanych ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego/:

 • „KAT 3 – nie do spożycia przez ludzi”
 • „KAT 2 – nie do spożycia przez zwierzęta” lub w przypadku jeśli materiał kategorii 2 jest przeznaczony do skarmiania zwierząt określonych w art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 zgodnie z warunkami przewidzianymi lub określonymi w tym artykule, etykieta powinna zawierać napis: „ KAT 2 - do żywienia …” uzupełniony nazwą określonego gatunku zwierząt, do żywienia których przeznaczony jest dany materiał
 • „KAT 1 – wyłącznie do usunięcia” (np. przewóz zwłok zwierząt domowych) • w przypadku nawozów organicznych i polepszaczy gleby: „nawozy organiczne lub polepszacze gleby – nie należy wypasać zwierząt gospodarskich ani używać zbiorów jako roślin na paszę przez co najmniej 21 dni po zastosowaniu”
 • w przypadku obornika i treści przewodu pokarmowego: „ obornik ”
 • w przypadku próbek badawczych i diagnostycznych – napis „ do celów badawczych i diagnostycznych ”
 • w przypadku próbek handlowych – napis „ próbka handlowa nie do spożycia przez ludzi ”
 • w przypadku przedmiotów wystawowych – napis „ przedmiot wystawowy nie do spożycia przez ludzi ”Quality Assurance Poland, ul. Żernicka 296, 54-510 Wrocław.

UPPZ, animal by-products: tel: 71 733 67 67, Fax: 71 733 67 08, mail: karmy@uppz.eu. mob. +48 665 60 68 46

| GMP+ | FAMI-QS | QS | HACCP | ISO 22000 | IFS | BRC | PET-FOOD | Certyfikacja |


 
Wszelkie prawa zastrzeżone! Quality Assurance Poland